A Yom-Kippur háború

(részletek)

 

 

1. Bevezetés

 

A Yom-Kippur, vagy más néven Negyedik arab-izraeli háború 1973. október 6-án kezdődött a Sínai-félszigeten, az egyiptomi erők támadását követően, majd nem sokkal később a Golán-fennsíkon is kirobbantak  a harcok. A IV. arab-izraeli háború a többi arab-izraeli konfliktus közül a leghosszabb és a legvéresebb volt. A harcokat 3 jól elkülöníthető szakaszra bonthatjuk:

1. Október 6-9.: az arab hadseregek összehangolt jól megtervezett előrenyomulása, időszakos térnyerése.

2. Október 10-14.: az izraeli hadseregbe beérkeznek a tartalékosok, így képesek az ellentámadásokra, a Golán-fennsíkon visszaszorítják a szír csapatokat, a Sínain pedig feltartják az egyiptomi csapatok további előrenyomulását.

3. Október 15-25.: a Golán-fennsíkon hamarabb véget érnek a nagyobb hadműveletek, így Izrael újabb egységeket dobhat át a Déli Arcvonalra, ahol csapást mérhet az egyiptomi csapatokra.

Úgy gondolom, hogy az események könnyebb követhetősége miatt a két front eseményeit külön-külön érdemes tárgyalni, de a háború fordulópontjain utalok a másik front történéseire is.

 

2. A Déli Arcvonal (harcok a Sínai-félszigeten)

 

A Szuezi-csatornánál 13.50 perckor 1650 löveg zárótüze által támogatva kezdődött meg a IV. arab-izraeli háború. Az egyiptomi csapatok első hulláma több száz rohamcsónakon kelt át a csatornán, elsősorban páncéltörő fegyverekkel felszerelt gyalogságot szállítva, akiknek fő feladata az első vonalban állomásozó harckocsik és páncélozott járművek semlegesítése volt, amit sikeresen teljesítettek is. A Bar-Lev-vonal homokfalát 10 helyen vízágyúkkal mosták szét, ami körülbelül egyötödére csökkentette az izraeliek által számolt átjutási időt. A második hullám katonáinak fegyverzetét is még főként páncéltörő eszközök alkották, akiknek fő feladata már az erődök megszállása és az átkelési pontok biztosítása volt. Az első napon több roham- és pontonhidat is vertek a csatornán az egyiptomiak, körülbelül húszat, tehát minden elsőlépcsős hadosztály vonalán 4-4-et. Október 6-a estére körülbelül 80000 egyiptomi kelt át a csatornán és vetette meg a lábát a túlparton. A 2. Hadsereg vonalán a hidak építését még aznap befejezték, így itt minden a tervek szerint alakult. A 3. Hadsereg vonalán ezek a hidak csak 7-én reggelre készültek el a különböző terepakadályok miatt (tavak, mocsár). A nap végére átszállították  a légvédelmi rakétákat, így a támadó csapatok rakétafedezet alatt nyomulhattak előre.

Az izraelieket váratlanul érte a gyors egyiptomi előrenyomulás, és a Bar-Lev-vonal szinte teljes eleste - estére 15 erődöt veszítettek el; bár egyes források szerint a támadások reggelén mindössze 800 katona tartózkodott a vonal erősségeiben. Az izraeli légierő ami az 1967-es háborúban félelmetes hírnevet szerzett csak néhány bevetést tudott repülni és rövid idő alatt a két fronton 10 repülőgépet veszített.

Az egyiptomiak különböző diverzáns csoportokat is bevetettek, a Bar-Lev-vonal mögött, akiknek elsődleges feladata a kommunikációs vonalak szétrombolása az összeköttetés zavarása és az utánpótlás akadályozása volt. Ezeket a csapatokat a tartalék izraeli egységek a nap végére felszámolták. Az egyiptomiak SCUD rakétákat lőttek ki a Déli Főparancsnokságra valamint légitámadással leromboltak több légibázist a Sínai-félszigeten.

A támadó gyaloghadosztályok átkelésével 5, átlagosan 6-8 km széles és 3-5 km mély hídfő létesült a csatorna keleti partján. Az izraeli kormány elrendelte a teljes mozgósítást és útnak indította a “Mendler” hadosztály két dandárát a csatorna felé.

Október 7-én az arcvonal teljes szélességében tovább folytak  a harcok, az egyiptomi támadó dandárok tovább nyomultak előre, a hídfőállásokat összefüggővé tették és átlagosan 12 km. mélységűre növelték, a “Tüzérségi” útig. Elfoglalták a Bar-Lev-vonal néhány újabb erődjét, a nap végére mindössze a legészakibb a “Budapest” és a legdélibb “Quay” maradt izraeli kézen. A nap folyamán a frontra érkezett a 162. (Adan) és 143. (Saron) páncélos hadosztály, ezzel a Déli Arcvonalon állomásozó izraeli csapatok létszáma kétszeresére emelkedett (5-ről 11 dandárra).

Az izraeli vezetésben kisebb pánikhangulat alakult ki, hiszen senki sem számolt ilyen méretű egyiptomi és szíriai előrenyomulással. Egyes források szerint Golda Meir miniszterelnök ekkor rendelte el a “Végítélet napja” fedőnevű terv végrehajtását. Ennek következtében 13 atom robbanófejet szereltek össze a Negev-sivatagban, ezek egy részét ballisztikus rakétákra szerelték, más részüket pedig a légierőhöz szállították. A “Végítélet napját” csak október 9-én fújták le, miután változás állt be a frontok állapotában.

A hadsereg vezetői között sem volt egyetértés a teendőket illetően. Voltak olyan vélemények is, melyek iszerint fel kell adni a Bar-Lev-vonal egészét és vissza kell vonulni egészen a Sínai-félsziget hágóiig, majd a helyzet stabilizálódása után lehet egy ellentámadás tervezését megkezdeni. A másik tábor vezetője Saron tábornok volt, aki azonnali ellentámadást sürgetett.

 

 

3. Északi arcvonal (Galári-fensík)

 

Az Északi Arcvonalon a szíriai csapatok támadása a Déli Arcvonallal egyidőben, 1973 október 6-án tüzérségi és légi előkészítés után 14.20-kor indult.

A szíriai támadást három hadosztály indította. Az arcvonal jobb szárnyán a 7. gyaloghadosztály hétlépcsős hadrendben támadott Szaszza-Vasszet-Gonen irányban. Az első lépcső jobb szárnyán a 68. gyalogdandár, bal szárnyán a 85. gyalogdandár, a második lépcsőben az 1. gépesített dandár és a 78. páncélosdandár nyomult előre. A támadás a bal szárnyon lassan haladt, majd a 188. (Barak) hadosztály 3 km-rel a Bíbor-vonal mögött a “Könnyek völgyében” megállította.

Az arcvonal középső szakaszán a 9. gyalogdandár támadott el-Harrar-Kfar-Neffek-Ros Pinna általános irányba, jobb szárnyán az 52., bal szárnyán az 53. gyalogdandárral. A 43. gépesített dandár és az 51. páncélosdandár a hadosztály második lépcsőjét alkotta. A bal szárnyon haladó erők a “Barak” páncélosdandár ellen harcolva 8 km-rel haladta túl a “Bíbor-vonalat”, a jobb szárnyon azonban az izraeli 7. páncélosdandár a támadást a “Bíbor-vonalon” megállította.

A szíriai arcvonal bal szárnyán az 5. gyaloghadosztály a Rafid-Tibériás-tó irányba támadt jobb szárnyán a 12. gyalogdandárral, bal szárnyán a 61. gyalogdandárral, második lépcsőjében a 132. gépesített dandárral és a 47. páncéldandárral. A hadosztály 6-án este áttörte a “Barak” páncélosdandár védelmét, majd három irányba törne előre kb. 10 km tért nyert 7-én reggelre.

Még ugyanaznap szíriai ejtőernyőscsapatok elfoglalták a Hermon-hegység csúcsán lévő megfigyelőállást, ahonnan teljesen átláthatták a területet. Az első napon a szíriai támadás délen jól haladt, északon azonban hamar megállították az 1. Galari gyalogdandár bevetésével.

Október 7-én a szíriaiak minden irányban folytatták a támadást, a főcsapást pedig az arcvonal közepére helyezték át, a Damaszkusz-Illuneitra úttól délre.

A nap folyamán folyamatosan érkeztek a frontra mozgósított izraeli csapatok: a 240. (Laner) páncéloshadosztály 2 dandára a 17. (Sarig), 19. (Mir) a 79. (Or) páncélosdandárnak és a Tibériás-tó területén vonult fel. Folyamatosan érkeztek a fontra a 146. (Peled) páncéloshadosztály részei is.

A délelőtt folyamán az izraeli 7. páncélosdandár kénytelen volt visszavonulni az erőteljes szíriai támadások miatt.

Az arcvonal középső szakaszán a szíriaiak bevetették az 1. páncéloshadosztályt, amely az 5. páncéloshadosztállyal együtt elfoglalta a “Barak” páncélosdandár állásait, megközelítették a Tibériás-tó keleti partját, az 1. páncéloshadosztály pedig elfoglalta Kfar-Nafferet, azonban az “Or” páncélosdandár ellentámadása során estére visszafoglalta a várost. Az arcvonal északi részén az izraeli alakulatok harcolva vonultak vissza a 7. gyaloghadosztály elől. Az izraeli csapatok az erősítések megérkezése után a Jákob testvérei-híd előtt és a Tibériás-tótól északkeletre megállították az előrenyomuló szír csapatokat.

Október 8-án reggelre az arcvonal középső és déli részén az izraeliek átvették a kezdeményezést, minek újabb tartalékok érkeztek meg a frontra (20.(Peled) páncélosdandár, 14. (Bar) gyalogosdandár). A középső szakaszon az “Or” páncélosdandár Ramtanija, még a “Sarig” páncélosdandár  Husnija irányába támadott. A déli szakaszon a 146.

(Peled) páncéloshadosztály három dandára északkeleti irányba indult meg, és így a két izraeli hadosztály bekerítéssel fenyegette a szíriai 5. és 1. hadosztályt, melyek ezért 7-8 km-t visszavonultak.

Az északi szakaszon azonban nem sikerült megállítani a szíriai erőket, ahol a védekező izraeli erők súlyos vereségeket szenvedtek.

 

 

írta: Hegyi Gergely

 

 

A teljes cikk megtalálható a Belvedere Meridionale honlapján.

 

 

 

Vissza a kezdő lapra