MAGYAR HONVÉDSÉG (1993)

 

 

Teljes személyi állomány: 100 000 fő, ebből 51 100 sorállományú.

Tartalékállományban: 205 000 fő.

Szolgálati idő: 12 hónap.

A honvédelmi tárca költségvetése: 60,8 Md Ft.

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994) 

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994)

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994)

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994)

 

 

SZÁRAZFÖLDI CSAPATOK

 

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994)

 

Létszám: 39 752 fő.

Szervezeti felépítés:

3 katonai kerületparancsnokság,

3 harckocsi dandár,

9 gépesített lövészdandár,

4 tüzérdandár,

2 páncéltörő tüzérezred,

1 sorozatvető tüzérezred,

1 műszaki dandár,

1 légvédelmi tüzérdandár,

1 légi szállítású zászlóalj,

1 helikopterezred

 

HADITECHNIKAI ESZKÖZÖK:

Harckocsik:

1135 db T-54-es T-55,

138 db T-72,

72 db T-34 (hatástalanításuk folyik).

 

Páncélozott harcjárművek:

165 db FUG,

150 db BRDM

502 db BMP-l,

148 db BTR-80,

40 db FUG D-442,

1004 db PSZH D-944.

 

Tüzérség:

230 db 122 mm M-30,

151 db 122 mm 2SZ1 önjáró,

49 db 152 mm D-1,

5 db 152 mm 2SZ3 önjáró,

302 db 152 mm D-20,

3 db 2SZ12,

500 db 82 mm aknavető

251 db 120 mm aknavető

 

56 db BM-21 sorozatvető

 

HSN-fegyverek:

126 db 73 mm űrméretű SzPG-9

 

Panceltor6 lövegek:

68 db 85 mm

60 db 100 mm

 

Irányított páncéltörő rakéták:

1465 db Sagger, Spigot.

 

Légvédelmi lövegek:

158 db 57 mm,

20 db ZSZU-23-4, ZSZU-57-2 önjárók.

 

Légvédelmi rakéták:

30 db SA-4,

60 db SA-6,

350 db SA-7,

50 db SA-9

 

Dunai flottilla:

740 fő.

6 db AM típusú folyami őrhajó.

 

Csapatrepülők:

 

2 szállítószázad:

11 db An-24, An-26

 

4 helikopterszázad:

45 db Mi-8,

39 db Mi-24,

34 db Mi-2.

 

 

REPÜLŐCSAPATOK (LÉGVÉDELMI CSAPATOK)

 

Az ábra nagyobb méretben.

(A honvédelem négy éve 1990-1994)

 

 

 

Létszám: 18 300 fő, ebből 12 900 sorállományú.

Tartalékállományban: 10 000 fő.

 

Szervezeti felépítés:

3 harcirepülő-ezred,

1 légvédelmi rakétadandár,

3 légvédelmi rakétaezred,

1 rádiótechnikai dandár.

 

Harci repülőgépek:

 

6 vadászrepülő-század:

 

65 db MiG-21F-es MiG-21PF,

12 db MiG-23MF,

28 db MiG-29 (22 db-B, 6 db-UB) átvétele folyamatban.

 

1 felderítőszázad:

 

14 db Szu-22M3


Oktató-gyakorló repülőgépek:

 

20 db L-29, Jak-22-es Jak-18, MiG-15 UTI,

4 db MiG-21UM,

3 db MiG-23UM,

4 db Zlin43.

 

Légvédelmi rakéták:

16 települési helyen, 70 db SA-2 indító, SA-3.

 

 

Forrás:

A honvédelem négy éve 1990-1994. Zrínyi Kiadó, Budapest, [é. n.]

Amaczi-Viktor- Bombay László – Héjja István: A világ hadseregei. Zrínyi Kiadó, Budapest, [é. n.]