Fegyverzet, létszám változása ez időszak alatt
Forrás: Magyar Statisztikai Évkönyvek