Babos László

 

Páncélosok Bagdadban

A 2003. április 5-i „Mennykő túra”

 

A 2003. március-áprilisában lezajlott Iraki Szabadság Hadművelet (Operation Iraqi Freedom - OIF) - és az utána kibontakozó gerillaháború -, a páncélosok alkalmazásának tekintetében érdekes eredményeket hozott. A háború előtt sok teoretikus már eltemette a lánctalpas páncélos technikát, főleg a harckocsikat. Nézeteikkel szemben azonban e fegyverrendszerek, s a páncélos fegyvernem a hadjárat során reneszánszát élte, s az amerikai páncélos egységek olyan eredményeket értek el, amilyet a németek a Blitzkrieg 1939/41-es hadjáratai alatt, vagy az izraeliek1967-ben.

            A hadjárat nemcsak azt bizonyította, hogy a harckocsik és gyalogsági harcjárművek még egy ideig a szárazföldi erők fontos részei maradnak, hanem azt is, hogy megfelelő időben és helyesen alkalmazva beépített, városi területen is lehet sikereket elérni velük. Ez utóbbira példa a 2003. április 5-i „Mennykőtúra”1

 

Bagdad alatt

 

            2003-ban az iraki hadjárat során az amerikai csapatok a sajtó vészt jósló hírei ellenére rendkívül gyorsan nyomultak előre. Az Iraki Szabadság Hadművelet 2003. március 19-én kezdődött. A hónap végére az amerikai erők már Bagdad közelébe értek, s megkezdték előkészületeiket a főváros bevételére. Azért, hogy a két támadó amerikai hadtest egyszerre tudjon csapást mérni Bagdadra, az Eufrátesz és Tigris folyók között előrenyomuló I. tengerészgyalogos expedíciós erő (MEF) - támadását  március 27.-én leállították, hogy bevárja az V. hadtest él egységét, a 3. gyalogos hadosztályt, mely az Eufrátesz jobb partján haladt a főváros felé. Az amerikai erők rövid hadműveleti szünet után újították fel támadásukat, s míg az I. MEF délkeleti irányból közeledett a főváros felé, addig a 3. gyalogos hadosztály a kerbalai átjárón keresztül nyomult Bagdad délnyugati térségébe. E támadás során az amerikaiak az iraki erők maradványait is felőrölték (köztük a Köztársasági Gárda hadosztályait), s Bagdad határához értek.

            Az amerikai vezérkar feltételezte, hogy Bagdad hatásos védelmét az iraki rezsim már nem képes megszervezni. A város védőinek létszámát a Köztársasági Gárda két dandárára és kb. 15 000 fedájin harcosra becsülték.2

            Az általános helyzet megerősítette Buford Blount vezérőrnagyot, a 3. gyalogos hadosztály parancsnokát abban az elképzelésében, hogy fokozza az iraki erőkre nehezedő amerikai nyomást. Ugyanakkor meg akarta tudni, hogy milyen jellegű Bagdad védelme, s mire számíthatnak majd a város ostroma során. Ezért, miután az amerikai erők április 4-én elfoglalták a LIONS (Bagdad délnyugat, Bagdadi Nemzetközi Repülőtér) és SAINTS (Bagdad dél) nevű célterületeket, az V. hadtest parancsnokának, William Wallace tábornoknak a jóváhagyásával Blount parancsot adott egy páncélos harcfelderítő akció végrehajtására.

            Blount vezérőrnagy a küldetésre a 2. dandár harccsoportot (BCT) jelölte ki. David Perkins ezredes, a dandár parancsnoka pedig csapataiból Erick „Rick” Schwartz alezredest és egységét, a 64. páncélos ezred 1. zászlóaljának harccsoportját (TF 1-64 AR „Rogue”) bízta meg a feladat végrehajtásával.

            A harccsoport közel 100 lánctalpas és sok kerekes járműből, harcjárműből állt. Jól kiképzett, gyakorlott legénységgel rendelkezett, akik a hadszíntéren töltött hat hónap alatt jól összeszoktak, s a hadjárat két hetében jelentős harci tapasztalatokra is szert tettek. Többek között két hasonló, bár lényegesen kisebb páncélos felderítő akciót is végrehajtottak Bagdadtól délre az 1-es és a 8-as főút mentén.

 

A terv

Páncélosok! Csak páncélosok!

 

            A TF 1-64 AR „Rouge” feladata az volt, hogy a 8-as főút mentén behatoljon Bagdadba, vegye fel a harci érintkezést az ellenséggel, s fedje fel elhelyezkedését, erejét. A harccsoportnak a 8-as főút mentén Bagdad központjáig kellett előre törnie, majd délnyugati irányba fordulva tovább nyomulni a Bagdadi Nemzetközi Repülőtér (korábban Szaddam Husszein repülőtér) felé, ahol az 1. BCT arcvonalán keresztül visszatér saját csapataihoz. A távolság, amit ellenséges területen kellett megtenni csupán, mintegy 20 km volt (ez a hadjárat alatt viszonylag kis távolságnak számított). De ez most szinte végig beépített, városi területen vezetett keresztül, ráadásul át kellett haladniuk több felüljáró alatt is, ami különösen veszélyessé tette a feladatot.

            Schwartz alezredes a küldetést gyors rajtaütésként képzelte el, mely megmutatja az amerikai erők harctéri lehetőségeit, és felméri az iraki erőket. A feladatot elemezve úgy döntött, hogy a páncélzat hiánya miatt az összes kerekes támogató járművét hátrahagyja. Így a harccsoport néhány száz katonából állt a különböző harcjárművek, köztük M-113-asok fedélzetén, s fő erejét 29 Abrams harckocsi és 14 Bradley alkotta.

            Az eddigi sikerek ellenére senki nem hitte, hogy a bagdadi „portya” könnyű lesz. Dave Hibner százados, a 10. Műszakiak D századának parancsnoka, és a harccsoport más tisztjei is igencsak meglepődtek, amikor megtudták, hogy mi lesz a feladatuk. Néhány katonát pedig szinte sokkolt, hogy egységüknek teljesen egyedül kell Bagdadba behatolnia.

            Jellemző azonban az amerikaiakra, hogy Perkins ezredes úgy döntött, maga is részt vesz az akcióban, a helyszínen látja el parancsnoki feladatait, s biztosítja a támogató műveleteket. Ugyanakkor a kockázatok mellett - ami az ezredes esetleges veszteséglistára kerüléséből adódhatott -, ez lehetővé tette, hogy Schwartz alezredes minden figyelmét a harccsoport vezetésére, és a tűzharc irányítására koncentrálja.

            A harccsoportot a 64. páncélos ezred 1. zászlóaljának A százada (A/1-64 AR), a „Wild Bunch” vezette. A „Wild Bunch”-ot követte a zászlóalj C százada, a „Rock”, s a harccsoport hátát a 15. gyalogezredtől a 3. zászlóalj C százada (C/3-15 IN), a „Cobra” biztosította.

            A Wild Bunch-hoz osztották be támogatásul a 10. Műszaki zászlóalj D századának első szakaszát is. Dave Hibner századosnak, a D század parancsnokának választása valószínűleg azért esett a műszaki század e szakaszára, mert ahogy Eric Canaday hadnagy mondta, ez a szakasz három lánctalpas harcjárműből állt. S ez váratlan előnyökkel járt a hadjárat során.

            Ugyanis mivel a negyedik járművüket műszaki hiba miatt elvesztették, a szakasz teljes állományát és fegyverzetét a megmaradt három M-113-asra pakolták fel, s ez 4 vagy 5 lövészt jelentett támogatásul az M-2-es 12,7 mm-es géppuska és az Mk-19-es (40 mm-es) gránátvető mellé. Ezen felül az egység más szakaszoktól kapott még különböző automata fegyvereket, köztük 240-es (7.62 mm-es) géppuskákat is, aminek köszönhetően igen jelentős tűzerővel rendelkeztek. Dave Hibner százados, már Najaf-nál (a 3. hadosztály egységei március 25-28. között harcoltak a város körzetében) felfedezte, hogy a plusz fegyverzet, s főleg a 240-esek és az M-2-es géppuskák rendkívül nagy tűzerőt biztosítanak egységének, s ami még fontosabb volt, a városi harc során tűz alatt tudták tartani az épületek 2. és 3. emeletét is, amire a Abrams-ok és Bradley-k nem voltak képesek. Ráadásul harcjárműveik egyszerre akár hat célpontot is le tudtak fogni, amiben szintén jobbak voltak az Abrams-oknál, Bradley-knél.

 

            A „Mennykő túra”

 

            Némi bizonytalanság után a harccsoport április 5-én reggel hat órára felfejlődött, hogy végrehajtsa a bagdadi „portyát”. Reggel 6. 30-kor lépcsőzetes oszlopban lépték át a megindulási vonalat, s néhány perccel később szórványos kézifegyver és RPG tűz fogadta őket. Hamarosan paramilitáris erőkkel és a Különleges Köztársasági Gárda barettet viselő katonáival csaptak össze. Az amerikai közönség szinte élőben láthatta az eseményeket Greg Kelly, a FOX News riporterének jóvoltából, aki a dandárparancsnok M-113-asának fedélzetén együtt „utazott” a csapatokkal.

            A küzdelem időnként valóságos közelharc jelleget öltött. Perkins ezredes M-113-asának parancsnoka, John Ives százados felváltva tüzelt az M-2-es géppuskával és M-16-osával. Éppen újra töltötte az M-2-est, amikor megfordult és meglátott egy iraki védőt, aki néhány méterrel távolabb tüzelésre emelte AK-47-esét. Ives gondolkodás nélkül hozzávágta az üres lőszeres rekeszt, olyan erővel, hogy az irakit ledöntötte a lábáról. Perkins ezredes pedig megragadta 9 mm-es pisztolyát, és lelőtte az irakit.

            Az iraki tájékoztatási miniszter, Muhammad Szaid al-Szahhaf, tagadta, hogy az amerikai csapatok elérték a fővárost, sőt azt állította, hogy visszaszorították az ellenséget.3 Kijelentései  azonban az amerikai csapatok helyett a védők soraiban okozott zavart, mivel az iraki katonai és polgári kommunikációs csatornák szétrombolása után az iraki erők már csak a külföldi adókban elhangzó információkra, s kósza szóbeli hírekre hagyatkozhattak. Így amikor az amerikaiak megjelentek Bagdadban először pihenő, felkészületlen iraki harcosokkal találták szembe magukat.

            Bár a támadás meglepte Bagdad védőit, amint a Rouge közeledett a város központ felé, a harc intenzitása megerősödött. Nehezítette a harccsoport feladatát, hogy az iraki civilek nem tudtak az amerikaiak érkezéséről, s a város azon utcáit is használni szerették volna, amelyeken az amerikaiak haladtak. Így gyakran egyszerre voltak jelen az utakon az amerikai páncélosok, kocsijukat vezető iraki civilek, s az iraki harcosok. Az amerikaiak, ha lehetőségük volt rá néhány figyelmeztető lövést adtak le a közeledő gépkocsira, mire annak vezetője rendszerint észbe kapott. Az iraki erők azonban általában pajzsként használták a civileket, s a harc hevében egyébként is nehéz volt megállapítani, hogy az adott gépkocsiban civilek ülnek, vagy iraki harcosok, netán öngyilkos merénylők. Így a küzdelemnek elkerülhetetlenül voltak civil áldozatai is.

            Kb. 20 perccel a hadművelet megkezdése után az amerikaiak már kemény harcot vívtak az iraki erőkkel. Hat kilométer megtétele után Diaz őrmester Abramsának (C-12) jobb hátulját, a motortérnél egy RPG-7-es vagy más hátrasiklásnélküli lövedék találta el, s a harckocsi kigyulladt. A harckocsi parancsnoka Diaz, a harckocsi személyzete, s a segítségükre siető katonák megpróbálták eloltani a tüzet abban a reményben, hogy meg tudják menteni az Abramsot.

            Schwartz alezredes szerint ekkor a Cobra-t erősen támadták, és az egész harccsoport sebezhető volt egy közeli felüljáróról. Az alezredesnek két lehetősége volt: sorsára hagyja a találatot kapott harckocsit és továbbhalad, vagy védelmi pozíciót vesz fel, s biztosító fedezetet ad a Cobra-nak, hogy lehetőségük legyen a harckocsi megmentésére. Ebben az esetben viszont esélyt ad az irakiaknak, hogy csapatokat küldjenek a város fenyegetett részébe, s megszervezzék a további védelmet. Jól mutatja az amerikai erők lehetőségeit, s magabiztosságát, hogy Scwartz a kockázatok ellenére az utóbbit választotta, s a harccsoport megállt.

           

 

A teljes cikk a Haditechnikában olvasható

 

Az eredmény

 

            A harccsoport a feladat teljesítése után némi időt pihenéssel, és a készletek feltöltésével töltött. Evakuálták a sebesülteket, kijavították a harcjárművekben esett károkat, kitakarították a járműveket, kisöpörték a töltényhüvelyeket, kipakolták az üres lőszeres rekeszeket. Volt olyan harcjármű, amelyikben a lőszerhüvelyek bokáig értek. Ezután az egység visszatért korábbi, a város déli részén elfoglalt állásaiba. Másnap reggel az „A” század megemlékezést tartott az elesett Booker törzsőrmesterről.

 

            Az április 5-i páncélos harcfelderítő vállalkozás meghozta a várt eredményt, s közvetlenül járult hozzá Bagdad elfoglalásához, és az iraki rezsim bukásához. A kb. két óra húsz perces „túra” eredményeként az amerikai vezetés megbizonyosodott róla, hogy bár a védők egy részének morálja még mindig jó (elsősorban az irreguláris erőké), nem rendelkeznek a főváros sikeres védelméhez szükséges ismeretekkel, fegyverekkel. Ezért az amerikaiak úgy döntöttek, hogy az április 5-i akció tapasztalatait felhasználva április 7-én újabb, most már dandár erővel végrehajtott rajtaütést indítanak Bagdad központjába, s ha lehetőség nyílik rá, ezt továbbfejlesztve elfoglalják a fővárost (ez utóbbi támadás eredményeként esett el végül Bagdad).

            Az április 5-i rajtaütés során az amerikai harccsoport egy katonája vesztette életét, öt megsebesült, s egy harckocsi semmisült meg. Azonban elpusztították az ellenség több mint 50 különböző járművét, 25 ágyúját és legalább 300 harcosát. Erick Schwartz alezredes az akció után, még a repülőtéren a következőképpen írta le saját, s katonáinak érzéseit: „…Nagyon különös hangulat volt. Szörnyű volt a veszteség érzése, ugyanakkor nagyszerű volt a küldetés sikerének érzése. Mindenki a járműveket nézte és csodálkoztak, hogyan voltunk képesek túlélni. A Bradley-ket több RPG találat érte, s mégis mozgásképesek maradtak… Nem hiszem, hogy bárkinek közülünk száraz maradt a szeme.”4

 

Jegyzetek

 

1. Az elnevezés az amerikai csapatoktól származott, még a vietnámi időkből, amikor az utánpótlási vonalak biztosítására indítottak hasonló támadásokat. On Point :www.globalsecurity.org

2. John Keegan: Az iraki háború. Európa könyvkiadó Bp., 2004. 298. old.

3. U.o. 298. old

4 On Point :www.globalsecurity.org

 

Irodalom

 

2nd Platoon

www.angelfire.com/ga4/2ndplatoon/

Heavy Division woe for the 21st century

            www.geocities.com/equipmentshop/mecinfantry.htm

On Point

            www.globalsecurity.org

Hstory of 1st Battalion, 64th Armor Regiment in Operation Iraqi Freedom

www.stewart.army.mil

John Keegan: Az iraki háború. Európa könyvkiadó Bp., 2004